villeron.kz

Державний естрадно-симфонічний оркестр України оголошує конкурс на вакантні посади

  Серед вакансій – художній керівник, головний диригент та артисти

  ДП "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

             1. Керівник художній.

  Завдання та обов’язки: організує комплекс творчої діяльності колективу; визначає загальну художньо-творчу концепцію, перспективи творчої діяльності; формує репертуарні плани, визначає терміни їх виконання і контролює їх дотримання; несе відповідальність за творчі результати роботи колективу. Забезпечує художню якість поточного репертуару, що сприяє формуванню та задоволенню потреб у музичному мистецтві. Бере участь у роботі Художньої ради.

  Залучає до творчої співпраці провідних майстрів, веде роботу з композиторами із створення нових музичних творів, підтримує зв’язок із засобами масової інформації. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання художньо-артистичного персоналу. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми і порядок підвищення професійної кваліфікації художньо-артистичного персоналу. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації артистів, заохочень та накладання дисциплінарних стягнень.

  Повинен знати: найважливіші культурно-мистецькі досягнення; методологію творчого процесу; основи музично-виконавської майстерності; досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури; класичний і сучасний репертуар; основи організації праці та управління.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи не менше 5 років.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі повинні подати такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; копію документа, що посвідчує особу; заяву про участь у конкурсі у довільній формі; витяг з трудової книжки (за наявності) або копію трудової книжки (за наявності) або довідку з місця роботи/навчання (за наявності); копію документа про освіту; творче резюме; план творчого розвитку колективу із зазначенням концепції концертних програм на 1 та на 3 роки; контакти (засоби зв’язку).

  Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, звуко та відео записи тощо).

             2. Головний диригент.

  Завдання та обов’язки. Організує та очолює роботу з підготовки та випуску нових та поновлення раніше створених музичних програм. Забезпечує високий художній рівень програм на стаціонарі, під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов’язаних із створенням програм. Диригує оркестром. Веде роботу з композиторами щодо створення нових творів. Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску програм, формує склади виконавців. Бере участь у роботі Художньої ради.

  Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання художньо-артистичного персоналу. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання художньо-артистичного персоналу. Працює з виконавцями, диригентами, надає їм необхідну допомогу. Розглядає календарні плани показу програм поточного репертуару. Контролює дотримання творчої та трудової дисципліни художньо-артистичним персоналом, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження та накладення дисциплінарних стягнень. Здійснює роботу із пропаганди досягнень музично-драматичного мистецтва, впровадження нових форм творчої діяльності.

  Повинен знати: методологію творчого процесу; теорію і практику диригування; досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури; класичний та сучасний репертуар; основи організації праці та управління.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професією диригента не менше 3 років.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі повинні подати такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; заяву про участь у конкурсі у довільній формі; копію документа, що посвідчує особу; витяг з трудової книжки (за наявності) або копію трудової книжки (за наявності) або довідку з місця роботи/навчання (за наявності); копію документа про освіту; творче резюме; контакти (засоби зв’язку).

            3. Помічник головного диригента.

  Завдання та обов’язки. Бере участь у розробленні окремих програм. Здійснює контроль за виконанням програм за затвердженим графіком. Диригує окремі програми повного складу оркестру та камерного складу оркестру (біг-бенду).

  Проводить за дорученням керівника репетиції з артистами. Проводить навчальну, репетиційну роботу з виконавцями, надає їм допомогу у доборі музичного матеріалу.

  Повинен знати: методи проведення репетиційної роботи; організацію творчого процесу; діючий репертуар; основи аранжування та оркестровки музичних творів.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі повинні подати такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; заяву про участь у конкурсі у довільній формі; копію документа, що посвідчує особу; витяг з трудової книжки (за наявності) або копію трудової книжки (за наявності) або довідку з місця роботи/навчання (за наявності); копію документа про освіту; творче резюме; не менше 10 власних аранжувань для великого складу оркестру та для камерного складу оркестру (біг-бенду); контакти (засоби зв’язку).

              4. Артист.

  4.1. Артист-соліст-інструменталіст, скрипка (керівник камерного складу струнних інструментів оркестру), вища категорія (17 розряд).

  4.2. Артист групи перших скрипок:

  - друге місце (помічник соліста групи), вища категорія (16 розряд);

  - п’яте місце, перша категорія (15 розряд);

  - дев’яте місце, друга категорія (14 розряд);

  - дванадцяте місце, друга категорія (14 розряд).

  4.3. Артист групи других скрипок:

  - третє місце, вища категорія (16 розряд);

  - восьме місце, друга категорія (14 розряд).

  4.4. Артист групи альтів:

  - третє місце, перша категорія (15 розряд);

  - п’яте місце, друга категорія (14 розряд);

  - сьоме місце, друга категорія (14 розряд).

  4.5. Артист групи віолончелей:

  - друге місце, вища категорія (16 розряд);

  - четверте місце, перша категорія (15 розряд);

  - п’яте місце, перша категорія (15 розряд).

  4.6. Артист групи валторн:

  - четверте місце (друга валторна), перша категорія (15 розряд).

  4.7. Артист групи гітар:

  - перше місце, вища категорія (16 розряд).

  4.8. Артист-соліст-інструменталіст, арфа, вища категорія (17 розряд).

  4.9. Артист групи контрабасів:

  - перше місце, вища категорія (17 розряд);

  - друге місце, вища категорія (16 розряд);

  - третє місце, перша категорія (15 розряд).

  4.10. Артист групи саксофонів:

  - перше місце, вища категорія (17 розряд).

  4.11. Артист групи тромбонів камерного складу (біг-бенду):

  - четверте місце, друга категорія (14 розряд).

  Завдання та обов’язки артиста. Виконує, керуючись вказівками і вимогами керівника художнього, головного диригента, диригента, помічника головного диригента оркестрові партії свого інструмента. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання сольних партій по своїй групі інструментів. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності та оновленням репертуару. Соліст (концертмейстер) несе відповідальність за творчий стан своєї групи.

  Артист повинен знати: музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар.

  Кваліфікаційні вимоги до артиста. Артист естрадно-симфонічного оркестру вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією.

           Артист естрадно-симфонічного оркестру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією.

           Артист естрадно-симфонічного оркестру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

  Спеціальні кваліфікаційні вимоги. Артист естрадно-симфонічного оркестру вищої категорії: яскрава виконавська майстерність і висока музична культура; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа та імпровізації.

          Артист естрадно-симфонічного оркестру I категорії: висока виконавська майстерність; досконале володіння інструментом; добрі навички читання оркестрових партій з листа.

          Артист естрадно-симфонічного оркестру II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі повинні подати такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; заяву про участь у конкурсі у довільній формі; копію документа, що посвідчує особу; витяг з трудової книжки (за наявності) або копію трудової книжки (за наявності); копію документа про освіту за відповідною спеціальністю; творче резюме; контакти (засоби зв’язку).

  Обов'язкова конкурсна програма.

  Посада "Головний диригент":

  1. Моцарт. Увертюра до опери "Дон Жуан".
  2. Бетховен. Симфонія №5, 1 частина.
  3. Чайковський. Увертюра-фантазія "Ромео і Джульєтта".

  Конкурсна комісія на свій вибір з цієї програми надасть можливість попрацювати з оркестром до 45 хвилин кожному з кандидатів на посаду (робота над фрагментами з творів). Час роботи з оркестром може обмежуватись головою комісії.

  Посада "Артист оркестру групи І та ІІ скрипок":

  1. 1-ша частина з будь-якого концерту Моцарта.
  2. Бах. Дві різнохарактерні частини.

  Посада "Артист оркестру групи альтів":

  1. Хофмайстер. Концерт D-dur.1 або 2,3 частини.
  2. Бах. Дві різнохарактерні частини.

  Посада "Артист оркестру групи віолончелей":

  1. Бах. Дві різнохарактерні частини.
  2. 1 або 2,3 частини класичного концерту.

  Посада "Артист оркестру групи контрабасів":

  1. Хофмайстер. Концерт D-dur.1 або 2,3 частини.
  2. Бах. Дві різнохарактерні частини.

  Посада "Артист оркестру групи валторн":

  1. Р. Штраус. Концерт №1, 1 частина.
  2. Моцарт. Концерт №3, 2 частина.

  Посада "Артист оркестру, арфа":

  1. Бах. Дві різнохарактерні частини.
  2. 1 або 2,3 частини класичного концерту.

  Посада "Артист оркестру, соло-гітара":

  1. Дві різнохарактерні п’єси, одна з яких в джазовому стилі з імпровізацією.

  Посада "Артист оркестру, саксофон":

  1. Дві різнохарактерні п’єси, одна з яких в джазовому стилі з імпровізацією.

  Посада "Артист оркестру, тромбон":

  1. Дві різнохарактерні п’єси, одна з яких в джазовому стилі з імпровізацією.

  Додатково кожному претенденту на посади буде запропоновано зіграти з листа декілька фрагментів з поточного репертуару оркестру.

  Конкурс проводиться в два етапи.

  • Перший етап – розгляд всіх документів, поданих претендентами на участь у конкурсі – розпочинається о 14 годині 25 жовтня 2018 року.
  • Другий етап – конкурс на заміщення посад головного диригента, помічника головного диригента розпочинається о 10 годині 26 жовтня 2018 року, посади керівника художнього розпочинається 26 жовтня 2018 року через 30-60 хвилин після закінчення конкурсу на заміщення посад головного диригента, помічника головного диригента.

  Другий етап конкурсу на заміщення посад артистів розпочинається о 10 годині 27 жовтня 2018 року.

  Конкурс відбудеться в приміщенні павільйону № 6 (другий поверх) Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, проспект Глушкова, 1.

  Документи для участі у конкурсі приймаються до 19-го жовтня 2018 року (включно) в приміщенні павільйону № 6 (другий поверх) Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, проспект Глушкова, 1 (відділ кадрів).

  Інформація щодо конкурсу за телефоном: +380-44-539-47-45 або на сайті: www.fantastic.kiev.ua

  Конкурс відбувається відповідно до порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, затвердженого Наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 р. № 497.

  Попередній матеріал
  Космічний зонд NASA передав перший знімок корони Сонця
  Наступний матеріал
  "З нуля": на адмінмежі з Кримом облаштують два пропускні пункти
  Теги: