Редакційна політика

ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ «5 КАНАЛУ»
(ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», ТРК «НБМ»)

Вступ

   Колеги!

   Викладені нижче засади редакційної політики розроблені та впроваджуються з метою належної підготовки авторів і редакторів програм до взяття на себе певних викликів, не виходячи при цьому за межі тих норм, на які спирається репутація 5 Каналу як виробника збалансованих та неупереджених новин.

   Засади редакційної політики поширюються на все мовлення ТРК "Експрес-Інформ" та ТРК "НБМ": телебачення, радіо чи мережу Інтернет.


 

   Засади редакційної політики є обов’язковим правилом для всіх, хто долучається до створення інформаційних програм компанії, незалежно від місця роботи та форми співпраці: на позаштатній, штатній основі чи в незалежній компанії-виробнику.

   Усі матеріали ТРК "Експрес-Інформ" та ТРК "НБМ", вміщені в Інтернеті, так само мають відповідати засадам редакційної політики. Порушення цих засад може бути підставою для адміністративного покарання  - аж до звільнення.


   Конфлікт інтересів.

   Співробітники Каналу не задовольняють будь-які і будь-чиї політичні, етичні, релігійні, або фінансові інтереси. Якщо подібні дії мають місце, то це є прямий конфлікт інтересів. У жодному випадку – ані з метою власного збагачення, ані в будь-яких інших цілях, включно з політичними – співробітники 5 Каналу не повинні допускати своєї дискредитації в очах громадськості.


   Достовірність

      Ми зобов’язані піддавати інформацію неодноразовій перехресній перевірці. Проте доволі часто достовірність  - це не лише питання правильного викладу фактів. Слід уважно розглянути всю інформацію щодо цього питання, аби дістатися справжньої суті того, що повідомляється або змальовується.


   Джерела

      Наскільки можливо, збирайте інформацію “з перших рук”. Якщо не можете цього зробити, знайдіть очевидців або тих, хто має безпосередні відомості про проблеми чи події. Міжнародний досвід свідчить, що будь-які новини повинні бути отримані із щонайменше двох перевірених і надійних незалежних джерел. Важливо переконатися, що ці два джерела є дійсно незалежними.  
 
   Інформаційні агенції

      Повідомлення інформаційних агенцій, зокрема зарубіжних, можуть відрізнятися за рівнем надійності. Досвід радить не спиратися на повідомлення лише однієї агенції, якщо воно не підтверджене нашим кореспондентом особисто або іншою агенцією. Для висвітлення українських новин ми віддаємо перевагу повідомленням авторитетних інформаційних агенцій: “Інтерфакс-Україна”, УНІАН, “Українські новини”, АР, REUTERS. 


  Перевірка фактів та інформаторів

     Підготовка програми потребує надзвичайної ретельності. Піддавайте факти перехресній перевірці. Маючи справу з публічною особою, Вам доведеться неодноразово перевіряти і підтверджувати повідомлені співрозмовником факти. Крім того, Вам може знадобитися документальне підтвердження достовірності інформації та особи, яка її повідомила. Такого підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує сам інформатор. При цьому корисно розбірливо занотовувати під час розмови сказане, а також інші важливі деталі.  
 

 Оголошення про пошук постачальників інформації

     Оголошення про пошук постачальників інформації і матеріалів слід розглядати як надзвичайний захід. Усякому такому оголошенню повинна передувати велика дослідницька робота, і воно дається наприкінці, а не на початку процесу пошуку. Будь-якого постачальника інформації, що відгукнувся на таке оголошення, слід особливо прискіпливій перевірити. Про будь-які плани щодо такого оголошення Ви повинні доповідати керівникові вашого відділу або замовникові програми. 


  Статистика

     Використовуйте статистику і результати опитувань громадської думки обережно і суто в контексті програми, до того ж – давайте в ефір результати опитування лише авторитетних соціологічних служб. Щодо регулярно публікованих статистичних даних можна зробити аналіз змін за певний проміжок часу. Завжди посилайтеся на джерело даних, аби аудиторія могла скласти власну думку з приводу зроблених висновків. Під час виборчих кампаній, відповідно до українського законодавства, при наведенні даних соціологічних опитувань Ви мусите зазначити кількість опитаних, компанію, що здійснювала опитування, дату опитування та зазначити похибку. У решті випадків це не обов’язково, проте бажано, оскільки надає споживачеві інформації повнішу картину. 


  Інтерактивні та інтернет-опитування

     Будь-які підсумки комп’ютерного або інтерактивного голосування не слід називати опитуванням громадської думки. Не можна також подавати одержані результати тільки у відсотковому вираженні. Такі підсумки повинні супроводжуватися заявою, що це опитування не може вважатися репрезентативним і не обов’язково представляє громадську думку в цілому.  
 
  Опитування на вулиці  - VOХ РОРULI/"громадська думка"

     Це опитування не є репрезентативним і тому його слід використовувати обережно. Воно має лише доповнювати, а не замінювати таке опитування. Будьте обачні, оперуючи поняттям “громадська думка”, оскільки ніхто й ніколи не може взяти відповідальності щодо її остаточного визначення. Громадська думка є мінливою і ніколи не може бути аргументом чи використовуватися як доконаний факт. 


  Поставлені сцени, інсценовані події

     Не завжди є можливість  - особливо коли зйомку здійснює одна камера - зафіксувати на плівці всі події точнісінько так, як вони відбуваються. Але телеглядачів в жодному разі не можна вводити в оману, а отже при застосуванні поставлених сцен і монтажу не можна перекручувати події й подавати їх у хибному світлі. Ви маєте подбати про таке:

   • епізод, що має значення для розуміння розвитку подій, не має бути поставленим або інсценованим, інакше слід чітко попередити про це аудиторію;

   • не просіть постачальників інформації відтворити перед камерою важливі події, якщо не маєте наміру зазначити про це у програмі;

   • глядачів слід спеціально повідомити, якщо інсценовані перед камерою події взагалі могли б не відбутися без вашого втручання;

   • не можна робити паралельний монтаж кадрів і сцен, аби склалося враження, що вони відбувалися водночас, якщо наслідком цього стане перекручене або хибне уявлення про справжні події.  

  Реконструкції

  Реконструкція - це подія, явно відтворена перед камерою або мікрофоном. Реконструкції повинні бути чітко позначені як такі, аби нікого не ввести в оману. Коли програма створює реалістичну сцену на основі реальних фактів, яка проте не є реконструкцією жодного з них, про це має бути чітко сказано. 


  Реконструкції у випусках новин

  Випуски новин, як правило, не повинні містити реконструкцій фактичних подій з огляду на надто великий ризик введення глядача в оману. Проте до випусків новин можна включати реконструкції, зроблені кимсь іншим (скажімо, міліцією при розслідуванні злочину). 


  Відео- або аудіоповідомлення для ЗМІ

  Використання таких моментів у нашій роботі є небажаним. Сенс у використанні таких фрагментів тим більше відсутній, якщо автори програми можуть зібрати матеріали власними силами. Використання матеріалів із цих повідомлень має бути вмотивоване редакційними міркуваннями і чітко обумовлене в ефірі. 


  Архівний матеріал

  Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий, може спричинити бодай найменшу небезпеку того, що використання матеріалу з однієї події для ілюстрування іншої може ввести аудиторію в оману. Часте використання відзнятого матеріалу про один і той самий випадок  - скажімо, про взяття проби на алкоголь в одного й того самого водія  - недобросовісне і може бути сприйняте як навмисне знеславлення. Уникайте використання кадрів болю і страждань, насильства, горя і смерті лише як тла чи для ілюстрування якоїсь загальної теми. Як  правило, такий матеріал не ставлять і в анонси сюжетів на початку програми. Архівні кадри охоплених горем і відчаєм людей, яких можна впізнати, можуть бути використані лише з дозволу редактора або керівника відділу. 


  Виправлення помилок

  Якщо ви припустилися серйозної помилки, необхідно чітко, відверто і швидко це визнати. Своєчасне виправлення помилки може відохотити потерпілу сторону від подання скарги. Бажаного ефекту досягне спростування, в якому буде чітко названо помилку і сказано, що мало бути насправді. Якщо в ефір вийшла неправдива інформація наклепницького змісту, правильний текст спростування слід узгодити з юристами компанії. Невдало сформульоване спростування може лише погіршити ситуацію.

  Неупередженість

  Наші програми створюються на засадах неупередженості, відкритості й відвертості! Хоч де працювали б наші репортери, вони повинні бути незмінно чесними з постачальниками або джерелами інформації і ставитися до них з повагою. Під час підготовки програми слід постійно запитувати себе  - чи справедливі ми щодо цих людей і подій?

   
     Персоналії.


  Для нас немає татуйованих осіб, згадки яких ми уникаємо або не запрошуємо до нашої студії. Усі політики та громадські діячі є рівними для нас. Пам’ятаймо, ми не можемо ставитися з пієтетом до виокремленого кола осіб. відповідати на запитання.  
Перед розмовою  у прямому ефірі чи записом інтерв’ю Ви мусити попередити співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення. Ніколи не обіцяйте ставити зручні запитання. 
Завжди чітко розрізняйте такі поняття, як ваша персональна громадська позиція з певними політичними поглядами та уподобаннями та ваша позиція як неупередженого журналіста.  

 
Стосунки з учасниками програм

  Учасники програм мають право знати:

  • про що саме йдеться у програмі;

  • характер їхньої участі, скажімо, інтерв'ю чи дискусія;

  • якщо вони беруть участь у дебатах або дискусії, - весь спектр думок і поглядів, які можуть бути на ній;

  • прізвища решти учасників розмови;

  • якщо в них беруть інтерв'ю - яких саме питань воно стосуватиметься;

  • чи виступатимуть вони у прямому ефірі або запису і чи плівка монтуватиметься. 


  Приховування інформації від учасників програми

  Автори програми не повинні розкривати учасникові справжню мету програми лише в таких випадках:

  • якщо цього недвозначно вимагають суспільні або державні інтереси;

  • якщо автори програми мають справу із серйозною протизаконною чи антигромадською діяльністю.

  Ваші хитрощі повинні обмежуватися тим необхідним мінімумом, якого вимагає предмет, і вдаватися до них можна лише з дозволу керівника відділу. 


  Інтерв’ю

  Наші журналісти завжди проводять інтерв’ю ввічливо, дотримуючись гарних манер.

   Вони можуть бути прискіпливими, гострими, скептичними, інформованими щодо суті справи, але не повинні бути упередженими, неввічливими чи емоційно прихильними до однієї зі сторін суперечки. Особам, які дають інтерв’ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання. Уважно слухайте, про що говорить Ваш співрозмовник. Трапляється, що він може сказати щось незрозуміле, або вживе скорочення, котре треба розшифрувати для глядачів.  
 


   Підготовчий етап

   Професійна  репутація журналіста прямо залежить не лише від проведення, а й від ступеню підготовки до інтерв’ю. Перевірте ще раз усі дані, які збираєтесь вживати в розмові. Насамперед прізвища, назви посад, факти і цифри. Кожна Ваша фактологічна помилка , або незграбність  можуть завдати шкоди не лише Вашому авторитетові зокрема, а й 5 Каналові взагалі.


   Інтерв’ю з терористами.

   5 Канал не надає підтримки терористам та їхнім прихильникам. Як кожне відповідальне інформаційне агентство у світі  наш канал не надає і не надаватиме у майбутньому ефірного часу для терористів для пропагування ними своїх цілей. До своїх програм ми не включаємо як автономні елементи інтерв’ю з терористами та їхніми прихильниками. Замість цього ми коротко передаємо зміст таких інтерв’ю  в контексті подій, повідомляємо про факти і подробиці і надаємо відповідні пояснення. 

     Монтаж записаного матеріалу

  Сучасна технологія зробила запис значно дешевшим. Проте в цій перевазі є прихований недолік, оскільки монтаж потребує більше часу і не застрахований від помилок. Ми повинні бути впевнені, що у процесі скорочення не перекрутимо сказаного чи побаченого. Саме в цьому полягає наша порядність щодо учасників програми і глядачів. 
Особі, яку під час інтерв’ю просять відповісти на детальну критику на її адресу, слід надати можливість відповісти на кожне з основних зауважень, що лунали у програмі. 
Так само особу, яка дає інтерв’ю, слід попередити, що записаний матеріал монтуватиметься. Процес монтажу має відбуватися неупереджено, аби збереглися всі важливі на погляд редакції висловлювання і думки особи, яка давала інтерв’ю.

   
Пошук в Інтернеті та використання інформації з мережі

Мережа надає безмежні можливості у пошуку будь-якої ніформації. 
Але знайдена в Інтернеті інформація несе величезну небезпеку, адже за українським законодавством інтернет-видання не є засобом масової інформації. 
Саме з цієї причини, користуючись інформацією з мережевих видань та агенцій, всебічно перевіряйте інформацію. Ще ліпше, якщо Ви використовуватимете отриману у такий спосіб інформацію як привід для своїх подальших дій й можливого розслідування з виходом на першоджерела.

Зрештою, необхідно уникати посилання на інтернет-видання, оскільки остаточну відповідальність згідно з українським законодавством нестиме наша компанія, а не персонально автор чи головний редактор мережевого видання. 
Пам’ятайте, що використання інформації з Інтернету до юридичного узгодження цього питання українського медійного простору адекватне інформації, взятій Вами “на паркані”. 
Як виняток: посилання на повідомлення інтернет-видань допускається під час кризових ситуацій, при цьому чітко зазначаючи неможливість перевірки отриманої інформації з інших джерел. 

  Право на відповідь

  Особам і установам, звинуваченим у зловживаннях чи некомпетентності або ж підданим у програмі суворій критиці має бути надане право і можливість дати відповідь на звинувачення або критику в межах цієї самої програми. Якщо це неможливо або недоречно, обов’язково зверніться за консультацією до безпосереднього керівництва.


  Відмова від участі

  Там, де відмова приватної особи або представника якоїсь організації від участі у програмі спричинить здивування глядачів, поясніть причини відмови в неупередженому для відсутнього тоні. Обміркуйте можливість передачі думок відсутнього учасника, спираючись на відомі Вам факти.


  Анонімність

  Трапляються випадки, коли розкриття імені учасника програми може бути недоцільним або недоречним, скажімо:

  • з міркувань безпеки;

  • з правових міркувань.

  Якщо анонімність необхідна, вона повинна бути цілковитою. Закадрове озвучення, як правило, бажаніше від технічного викривлення голосу, а розмиті риси обличчя - від просторової дискретизації зображення (пікселяції). 
 
     Безсторонність

  Безсторонність  - це одна з основних цінностей, яка поширюється на всі програми та служби Корпорації. Ми маємо об’єктивно та неупереджено висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах, де обговорюються проблеми державної політики, політичні або трудові конфлікти. Ми не висловлюємо власної думки про поточні події чи питання державної політики в інформаційних програмах  - за винятком проблем мовлення. Вимога щодо справедливого й безстороннього висвітлення політичних питань тією самою мірою стосується інтернет-видань, радіо і телебачення. 


  Належна безсторонність в інформаційних програмах

  Інформаційні програми повинні бути безсторонніми, достовірними і зберігати належну повагу до істини. У них можна досліджувати будь-яку тему, якщо на це є вмотивовані редакційні причини. Якщо ви повідомляєте про одну зі сторін спірного питання чи конфлікту, робіть це чесно й неупереджено. Не викривляйте поглядів чи думок протилежної сторони. Автори програми повинні чесно розкривати обрану тему незалежно від того, який спектр думок і поглядів - широкий чи звужений - буде у ній викладений. 


  Належна безсторонність у випусках новин

  При повідомленні новин про трудові або політичні конфлікти слід протягом усього конфлікту приділяти однакову увагу позиціям і поглядам конфліктуючих сторін. Репортер випуску новин не має права висловити власну думку. Ведучі і автори програм та новин повинні ухилятися від власних оцінок, коментарів, поглядів, заяв, тверджень і припущень стосовно обговорюваних подій і тем. Аудиторія не повинна  робити з програми висновків про особисті погляди ведучих або репортерів на спірні питання. 


  Належна безсторонність у циклі передач

  Якщо в ефір виходить серія взаємопов’язаних передач, в яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну безсторонність може забезпечувати вся серія передач. Намір авторів досягти безсторонності саме в цей спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома аудиторії. 
Водночас у серії передач, де в кожному випуску розглядаються геть різні і не пов’язані між собою питання, безсторонність повинна забезпечуватися в кожній окремій програмі.  
 


  Програми типу "особистий погляд"

  Програми типу “особистий погляд”, у яких розглядаються питання державної політики або політичні чи трудові конфлікти, потребують особливо обережного поводження:

  • слід заздалегідь чітко визначити характер програми;

  • неприпустимі серйозні похибки у викладенні протилежних думок, поглядів;

  • точність у фактах обов'язкова;

  • ймовірно, доведеться надати комусь можливість виступити з відповіддю в ефірі, скажімо, у самій програмі або в заздалегідь організованій дискусії;

  • штатні чи регулярні ведучі або репортери, пов'язані з випусками новин або публіцистичними програмами, не повинні вести програми типу "особистий погляд", присвячені конфліктним питанням.  

  Образливі висловлювання

  В інтересах безсторонності часом виникає потреба надати мікрофон особам, чия поведінка або погляди вважаються образливими. У таких випадках слід вести розмову твердо й негайно давати відсіч надміру образливим відповідям. 


  Виборчі кампанії

  Під час виборів безсторонність зазнає особливо прискіпливих випробувань. Це час критичних дій, і тому не лінуймося обмінюватися інформацією, радитися (передусім з керівництвом та юристами) та беззастережно дотримуватися засад редакційної політики. Це означає необхідність ґрунтовного вивчення чинного виборчого законодавства, і в випадках сумнівів – консультації з юристами.


  Рекламні згадки про товари/послуги та їх розміщення

  Будь-яка згадка у програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду і не мати рекламного характеру. Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговельною маркою. Включення до звукового чи відеоряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами і категорично забороняється. Прихована реклама в ін  Повідомлення інформаційних агенцій, зокрема зарубіжних, можуть відрізнятися за рівнем надійності. Досвід радить не спиратися на повідомлення лише однієї агенції, якщо воно не підтверджене нашим кореспондентом особисто або іншою агенцією. Для висвітлення українських новин ми віддаємо перевагу повідомленням авторитетних інформаційних агенцій: “Інтерфакс-Україна”, УНІАН, “Українські новини”, АР, REUTERS. формаційних програмах заборонена. Всі рекламні матеріали мають бути спеціально позначені і розміщені згідно з законодавством. ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ФАКТ ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТОМ ХАБАРА Є АВТОМАТИЧНОЮ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ. 

Сторонні інтереси

  Як штатні, так і позаштатн і співробітники, що працюють у випусках  новин чи інформаційних програмах, не повинні мати жодних сторонніх інтересів чи зобов’язань, які могли б завдати шкоди репутації компанії чи взаємній довірі між телерадіокомпанією та її аудиторією в тому, що стосується безсторонності, справедливості та чесності.


  Недоторканність приватного життя.

  Важливою засадою діяльності є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, утім, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагають суспільні інтереси. 
 
  Громадські діячі.

  Наші програми не повинні повідомляти про поведінку громадських діячів у приватному житті, якщо ця поведінка не дає підстав для порушення суспільно вагомих питань або її наслідки не набувають широкого розголосу. 


  Запис за допомогою прихованої камери чи мікрофона

  Звукозапис або зйомки прихованою апаратурою дозволяється з такою метою:

  • розслідування справ, пов'язаних з тяжкими антигромадськими чи кримінальними виявами, якщо існують належні попередні докази цих виявів, а відкрита зйомка навряд чи дасть результат;

  • збирання матеріалів, відкрите збирання яких неможливе у країнах, де існують обмеження демократії та основних свобод;

Запис і передача в ефір таємно записаного матеріалу  - це два окремих етапи. Перш ніж випускати в ефір здобутий таким чином матеріал, керівник Вашого відділу або замовник програми повинні пересвідчитися, що він відповідає нашим критеріям.


  Таємний відеозапис або прослуховування

  Абсолютно неприпустиме встановлення дистанційної апаратури таємного прослуховування чи відеозапису на території приватної власності без дозволу її власника, особи, яка її займає, або їхнього агента, інакше як з метою здобуття доказів тяжкого злочину. Редактор завжди повинен заздалегідь дати на це дозвіл і вимагати чітких підтверджень того, що особи, які стануть об’єктами таємного прослуховування чи зйомки, скоїли тяжкий злочин.


  Записи телефонних розмов

  Відповідно до українського законодавства прослуховування та запис телефонних розмов для передачі в ефір без дозволу принаймні одного з учасників розмови заборонені. Бажаючи записати власну телефонну розмову для можливої передачі в ефір, Ви повинні заручитися попереднім дозволом свого співрозмовника. Якщо Ви хочете записати розмову без попередження, Ви повинні проконсультуватися з безпосереднім керівником.

  Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка

  У нашому ефірі не місце програмам, що суперечать правилам пристойності або таким, які потенційно можуть заохочувати чи підбурювати до скоєння злочинів, порушень громадського порядку або ображають почуття широкого загалу. Автори програм повинні добре усвідомлювати та поважати нерідко дуже розбіжні погляди аудиторії на те, що може образити людську гідність.


  Загальні настанови

  Кожний сюжет, який деякі глядачі чи слухачі можуть сприйняти як порушення правил пристойності чи образи людської гідності, слід випускати в ефір тільки після ретельного обміркування, і його поява має бути виправдана загальним редакторським задумом.  
Контекст і час передачі - це все. Надзвичайно важливо пам’ятати, що саме розраховують побачити глядачі в тій чи тій програмі або в певний час. Аудиторію не можна захоплювати зненацька. У цій справі можуть стати в пригоді попередні оголошення та анонси програм - скажімо, перед особливо “гострим” випуском новин. 


  "Вододіл 22-ї години"

  “Вододіл 22-ї години” - це поворотний момент у вечірньому блоку телепрограм. До 22-ї години всі програми повинні бути придатні для загальної аудиторії, зокрема для дітей. Що раніше вміщується програма у вечірньому блоці, то більше вона має підходити для самостійного перегляду дітьми. Після “вододілу” відбувається поступовий перехід до матеріалів, призначених для дорослої аудиторії. Цей принцип також поширюється і на анонси наших програм. Особливо обережного підходу потребує монтаж відеоматеріалів для випусків новин та інформаційних програм, глядачами яких можуть бути такі вразливі групи населення, як діти. З такою самою обережністю слід включати сцени насильства до випусків новин, особливо в денний час, коли їх можуть переглядати діти.  


  Мова

  Не допускається вживання на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях певних лайливих виразів - головно нецензурної лайки. Це просто заборонено українським законодавством.

  Натомість ми мусимо дбати про чистоту мови і дотримуватися вимог літредактора. У мові ми користуємося чинним правописом та чинними словниками. Мовні огріхи належать до адміністративного порушення і караються відповідним чином.


  Секс

  Випуски новин та публіцистичні програми, в яких висвітлюється тема сексу, повинні:

  • бути чітко і належним чином позначені;

  • містити сексуальні сцени, тільки якщо вони цілком виправдані з редакційного погляду, а не заради насолоди;

  • не містити відвертих сексуальних сцен до 22-ї години або невдовзі потому;

  • у будь-який час дотримуватися певних меж у показі відвертих сексуальних сцен;

  • з особливою обережністю подавати матеріали про прояви сексуального насильства чи садизму.


  Антигромадські або кримінальні прояви

  Громадськість занепокоєна тим, що деякі неврівноважені особи можуть наслідувати негативні приклади, побачені або почуті на телебаченні чи радіо. Слід подбати про те, аби показ у програмах будь-яких загрозливих для життя вчинків, антигромадських чи кримінальних виявів не заохочував потенційних наслідувачів.


  Насильство

  Під час показу сюжетів зі сценами насильства слід враховувати час їхнього показу і, зокрема, зважити доцільність показу тих чи тих сцен насильства до 22-ї години. Сцен надмірного насильства слід уникати взагалі. Особливо обережно слід монтувати відеосюжети для випусків новин і публіцистичних програм, які можуть переглядати вразливі групи населення, зокрема, діти. Так само обережно слід включати сцени насильства до випусків новин на головних і загальнонаціональних каналах, особливо в денний час, коли їх можуть переглядати діти.


  Наркотики

  У програмах, присвячених проблемам наркоманії, часто доводиться вирішувати питання анонімності, захисту дітей або способу, в який слід показувати вживання наркотиків. Аби аудиторія правильно зрозуміла задум, можливо, доведеться чітко роз’яснити правовий та соціальний контекст програми. Пам’ятайте, що зйомка учасників програми за вживанням заборонених наркотичних речовин є підставою для кримінального розслідування. 


  Виплати грошей злочинцям

  Не слід платити ні нинішнім, ні колишнім злочинцям за розповідь про їхні злочини, а також родинам чи родичам. Так само не слід платити людям, чия поведінка, не будучи кримінальною, має антигромадський характер або чиї вчинки допомогли зажити недоброї слави, будь-яка виплата їм була б недоречною. Аналогічні обмеження стосуються виплати грошей свідкам. Рішення про виняток з викладених вище правил ухвалює редактор. 


  Штатні співробітники

  Якщо Ви  - штатний або позаштатний співробітник “5 каналу”, Вашою першою інстанцією буде Ваш редактор. 


  Незалежні продюсери

  Якщо ви  - незалежний продюсер і виробляєте для нас готовий програмний продукт, Ви мусите керуватися внутрішньою редакційною політикою компанії. Нюанси чи ступінь свободи дотримання обговоріть, будь ласка, з відповідальним працівником ще на етапі переговорів.

Loading...