Супровід інвестиційних проектів: як запустити діяльність за кордоном

Які країни найкраще підходять для запуску інвестиційного проекту

Інвестиційна діяльність – це процес інвестування у бізнес або придбання активів (акцій, облігацій, нерухомості, валюти, товарів та інших фінансових інструментів) з метою отримання прибутку чи доходу від цих активів/бізнесу у майбутньому. Однак інвестиції пов'язані з ризиком, тому важливо проводити аналіз при виборі форми інвестицій та ретельно ознайомитись з юридичними аспектами запуску міжнародного інвестиційного проекту.

Щоб компанія процвітала, їй необхідно забезпечити грамотний юридичний супровід інвестиційної діяльності. Докладніше у статті.

Що включає інвестиційна діяльність за кордоном?

Інвестиційна діяльність там охоплює різні форми вкладення капіталу інших країнах. Вибір конкретної форми інвестування залежить від цілей та стратегій інвестора. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб запустити інвестиційний проект за кордоном, то основні види інвестування включають:

 • Прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Це вкладення капіталу в підприємство в іншій країні з метою управління ним, отримання контролю та доходу. ПІІ можуть бути зроблені у формі створення нового підприємства, придбання акцій або часток існуючого підприємства.

 • Портфельні інвестиції. Це вкладення коштів у цінні папери інших країн, такі як акції, облігації, паї інвестиційних фондів або ETF (фондова торгова компанія). Портфельні інвестиції зазвичай передбачають активного управління підприємством, у яке інвестують.

 • Інвестиції у нерухомість. Включає в себе покупку, розвиток або управління нерухомим майном за межами своєї країни. Це може бути як комерційна, так і житлова нерухомість.

 • Міжнародне фінансування. Включає надання кредитів або отримання позик на міжнародному рівні. Це може бути у формі міжнародного банківського фінансування, облігацій чи інших кредитних інструментів.

 • Інвестування у інфраструктуру. Включає вкладення у проекти розвитку інфраструктури, такі як будівництво доріг, мостів, гідроелектростанцій, енергетичних об'єктів та ін.

 • Інвестиції у спільні підприємства. Це співпраця з місцевими компаніями чи урядами для здійснення спільних інвестиційних проектів.

 • Інвестиції у іноземні технології. Включають придбання або ліцензування технологій та патентів у компаній в інших країнах.

Важливо, що створення інвестиційного проекту там може бути пов'язані з певними ризиками, як-от політичні, валютні, юридичні та ринкові ризики. Крім того, регулювання інвестиційної діяльності має певні відмінності щодо країн. У ході інвестування важливо розуміти особливості локальних ринків, оцінити, як на інвестиційні проекти вплине використання проривних технологій. Тому рекомендується звернутися до фахівців або бізнес-консультантів перед прийняттям рішень щодо інвестування та попросити супровід інвестиційної діяльності.

Запуск інвестиційного проекту за кордоном

Після того, як було ухвалено рішення про форму інвестування, необхідно виконати кілька кроків:

 1. Провести дослідження ринку в країні, де ви плануєте інвестувати. Йдеться про вивчення економічної ситуації, в аналізі правових та фінансових аспектів, конкурентного середовища та потенційних можливостей для розвитку проекту, а, можливо, і подальшого масштабування бізнесу.

 2. Створити детальний бізнес-план, який визначає інвестиційний проект. У плані мають бути зазначені цілі, очікувані результати, прогнози за певними показниками.

 3. Розглянути різноманітні варіанти фінансування, такі як власний капітал, кредити, інвестиційні фонди тощо. На цьому етапі потрібно провести аналіз ризиків та передбачуваних доходів для ухвалення рішення про спосіб залучення фінансування.

 4. Розробити заходи та політику управління ризиками для усунення можливих негативних наслідків. Важливо врахувати економічні та валютні ризики, а також ризики, пов'язані зі змінами у законодавстві чи бізнес-середовищі.

Після всіх досліджень наступний етап – це запуск інвестиційного проекту та контроль за його виконанням. Тобто регулярно повинні оцінюватися результати, вносити коригування за потреби, що дозволить вчасно реагувати на мінливу обстановку. Успішний запуск інвестиційного проекту за кордоном вимагає високої точності та співпраці з професіоналами, які мають досвід супроводу такого роду діяльності.

Найкращі країни для запуску інвестиційного проекту

Вибір країни для запуску інвестиційної діяльності залежить від різних факторів, таких як економічна стабільність, політична ситуація, податкова політика, доступ до ринків, інфраструктура та інші. Якщо розглядати топ країн для запуску інвестиційного проекту континентами, то:

 • у Європі: Англія, Ірландія, Мальта, Португалія, Кіпр;

 • в Азії: Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Китай, Індонезія, Туреччина, В'єтнам;

 • США варто виділити такі штати, як Делавер, Невада, Вайомінг;

 • в Африці: ПАР, Маврикій;

 • Австралія;

 • у Латинській Америці: Сальвадор, Чилі, Аргентина.

Великий перелік інвестиційних можливостей інвестори можуть отримати у Саудівській Аравії та ОАЕ. Сьогодні запуск стартапу в Дубаї користується популярністю серед інвесторів з усіх континентів світу.

Ряд країн (серед перерахованих вище) виділяються найбільш сприятливими умовами для інвестицій. Тут слід виділити:

 • США: пропонують великий споживчий ринок, розвинену та прогресивну інфраструктуру, високий рівень інновацій та доступ до фінансових ресурсів.

 • Китай: є однією з найбільших економік світу та пропонує величезний ринок, низькі витрати на виробництво та високу інвестиційну активність.

 • Великобританія: пропонує доступ до європейського ринку, різноманітних інвестиційних можливостей та вважається технологічним центром Європи.

 • Гонконг та Сінгапур: є розвиненими фінансовими центрами Азії, пропонують низькі податки, розвинену інфраструктурну мережу та легкість ведення бізнесу.

Це лише деякі з країн, які можна розглянути для реалізації великого інвестиційного проекту. Слід враховувати безліч факторів та провести детальний аналіз перед прийняттям остаточного рішення.

Legal Due Diligence інвестиційного проекту

Due Diligence об'єкт інвестування є важливим етапом. Він є систематичним дослідженням юридичної документації, пов'язаної з проектом, з метою виявлення ризиків, неповноцінності або неправильності документації, які можуть вплинути на інвестиційне рішення.

Під час проведення Due Diligence проекту рекомендується звернути увагу на такі аспекти:

 • Юридична структура проекту. Вивчення правової структури проекту, включаючи юридичні угоди та документи, що описують організаційну структуру, юридичні відносини та права сторін.

 • Володіння активами. Перевірка прав власності на активи, відповідність дотримання правових вимог та можливі правові суперечки.

 • Контракти. Аналіз існуючих контрактів, включаючи договори про постачання, оренду, співробітництво, фінансування та інші договори з метою визначення їх повноти, дотримання та можливих ризиків.

 • Регуляторна відповідність. Перевірка відповідності проекту вимогам законодавства, ліцензуванню, реєстрації та регулювання галузі проекту.

 • Трудові відносини. Вивчення інформації про трудові відносини, перевірка дотримання законодавства про працю, наявність юридичних спорів та потенційних зобов'язань.

 • Інтелектуальна власність. Перевірка прав на інтелектуальну власність, включаючи патенти, товарні знаки та авторські права, а також дотримання правил конфіденційності.

 • Ризики та суперечки. Виявлення юридичних ризиків, поточних та потенційних судових спорів, заставних обтяжень та інших юридичних зобов'язань, які можуть вплинути на проект.

Юридичний супровід інвестиційних проектів

Реалізація інвестпроектів відкриває нові можливості, але не слід забувати, що міжнародне інвестиційне середовище достатньо складна. Тому юридичний супровід бізнесу спеціалізованими експертами, які мають знання як законодавчих норм, так і характеру ринків різних країн, дозволить підвищити шанси на успіх вашого бізнесу.

Юридичний супровід міжнародних інвестиційних проектів включає низку важливих завдань і послуг, спрямованих на забезпечення правового захисту та успішне проведення інвестицій. Основні складові юридичного супроводу включають:

 • Аналіз та підготовку всіх необхідних документів, у тому числі інвестиційної угоди, Меморандуму, статутних документів компанії та інших правових актів.

 • Правову експертизу. Юридичний консультант проаналізує запропонований інвестиційний проект з погляду законності, ризику та можливого правового впливу. Профільні експерти також допоможуть визначити необхідність отримання ліцензій та дозволів для реалізації проекту.

 • Роботу із законодавством. Юристи стежитимуть за змінами у законодавстві, які можуть вплинути на інвестпроект, та зможуть надати рекомендації щодо дотримання актуальних юридичних вимог.

 • Захист інтересів інвестора у переговорах із контрагентами, державними органами та іншими сторонами, а також представництво інтересів клієнта при вирішенні можливих конфліктів.

 • Регулювання суперечок. Юридичний супровід включає вирішення міжнародних спорів, якщо вони виникають під час інвестпроекту. Це може включати юридичну експертизу, переговори, медіацію чи судовий розгляд.

 • Дотримання регулятивних вимог, пов'язаних з інвестпроектом, включаючи фінансову звітність, прозорість та інші вимоги регуляторів.

Щоб отримати відповіді на запитання стосовно вашого проекту, можете безпосередньо зв'язатися з експертами IQ Decision UK. До переліку наших послуг входить комплексний супровід інвестиційних проектів у різних країнах.

Теги:

ПРОКОМЕНТУЙТЕ

Читайте більше